මහාචාර්ය කාලෝ ෆොන්සේකා අවසන් කටයුතු පැය 8 න් අවසන් (photos)

Monday, September 02, 2019 0 Comments

https://www.gossiplankanews.com/2019/09/carlo-fonseka-funeral.html#more
ද (2) දහවල් අභාවප්‍රාප්තවූ මහාචාර්ය වෛද්‍ය කාලෝ ෆොන්සේකාගේ අවසන් කටයුතු ඔහුගේ අවසන් කැමැත්ත පරිදි පැය 8 ක් තුළ සිදු කිරීමට එතුමන්ගේ ඥාතීන් පියවර ගෙන තිබුණා. කිසිදු ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයෙකුට ආරාධනා නොකර
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News