මියගිය පුතා වෙනුවෙන් ටීක් බෝල ලක්‍ෂ 5කින් තොරණක් හැදූ තාත්තා

Tuesday, September 10, 2019 0 Comments

https://www.gossiplankanews.com/2019/09/wadduwa-father-story.html
ම  මියගිය පුතා සිහි කොට ඔහු මියයන්නට පෙර කළ ඉල්ලීමක් වෙනුවෙන් අසීමිත කැප කිරීමක් කර
වාද්දුව තල්පිටිය දළදා පූජෝත්සවය වෙනුවෙන් වර්ණ වීදුරු බෝල (ටීක් බෝල) පන්ලක්‍ෂ අසූහය දහසකට
ආසන්න ප්‍රමාණයකින් නිර්මිත තොරණක් ඉදිකළ පියකු  ගැන
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News