''බිග් බෑඩ් වූල්ෆ්" ඉංග්‍රීසි පොත් ප්‍රදර්ශනය ඔක්තෝබර් 18 සිට 27දා දක්වා

Tuesday, September 03, 2019 0 Comments

ලෝකයේ විශාලතම පොත් සල්පිල වශයෙන් ප්‍රකට බිග් බෑඩ් වුල්ෆ් පොත් ප්‍රදර්ශනය තෙවැනි වරටත් ශ්‍රී ලංකාවේදී පැවැත්වීම කටයුතු සංවිධානය කර තිබේ. ඔක්තෝබර් මස 18 සිට 27දා දක්වා දින 10ක් පුරා ප්‍රදර්ශන හා සමිමේලන මධ්‍යස්ථානයේදී (SLECC)ඇරඹෙන ප්‍රදර්ශනය, සඳුදා සිට බ්‍රහස්පතින්දා දක්වා
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News