නාමල්ගෙ වෙඩින් එක අද (12) රෑ

Thursday, September 12, 2019 0 Comments

විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත් නාමල් රාජපක්ෂගේ විවාහ මංගල උත්සවය අද 12 රාත්‍රී
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News