කෘෂිකර්මයට සබීතාගේ ගොඩනැගිල්ල ගන්න ගිවිසුමට රු. බිලියන 1 යි ලක්‍ෂ 330 ක් වැය කරලා

Tuesday, September 10, 2019 0 Comments

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය සඳහා සබීතා පෙරෙරේ මහත්මියගේ සැමියාට අයත් ඩී. පී. ජේ. ගොඩනැගිල්ල ලබාගැනීමට  ගිවිසුම් අත්සන් කිරීම සඳහා රුපියල් බිලියන 1 යි ලක්‍ෂ 330 ක මුදලක් වැයවී ඇති බව අග‍්‍රාමාත්‍ය ලේකම් සමන් ඒකනායක මහතා ජනාධිපති පරීක්‍ෂණ කොමිෂන් සභාව හමුවේ සාක්‍ෂි දෙමින් පැවසීය.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News