අද (1) සිට යාල වනෝද්‍යානය මාස 2 ක් වහලා

Sunday, September 01, 2019 0 Comments

අද (1) සිට ලබන ඔක්තෝබර් මස 31 වැනි දා දක්වා යාල ජාතික වනෝද්‍යානය වසා තැබෙන බව වනජීවි සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව දන්වා තිබේ.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News