අල්ලස් කොමිසමට පැමිණිලි ලැබුණ වත්කම් හෙළි නොකළ කැබිනට් ඇමතිවරු 08 මෙන්න

Wednesday, September 11, 2019 0 Comments

ත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශයට පත් නොකළ කැබිනට් ඇමතිවරුන් 08 දෙනෙකුට එරෙහිව ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටර්නැෂනල් ශ්‍රී ලංකා ආයතනය විසින් අල්ලස් හෝ දූෂණ විමර්ශන කොමිෂන් සභාව වෙත පැමිණිලි කර තිබේ.2019 අගෝස්තු 20 වැනිදා වනවිට අදාළ කැබිනට් ඇමතිවරුන් 08 දෙනෙකු 2018/19 වර්ෂයට අදාළ සිය වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශයට පත් නොකළ බවට
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News