පාර්ලිමේන්තුවේ වැසිකිලි දොරේ මන්ත්‍රීවරුන් ගැවසෙන සීමාවේ CCTV දාපු එක සැකයි

Wednesday, August 21, 2019 0 Comments

රටේ බොහෝ අවශ්‍යතා ඉටුකිරීමට තිබියදී කෝටි ගානක් වැයකරමින් පාර්ලිමේත්තුවේ මන්ත්‍රීවරුන් ගැවසෙන සීමාවේ කැමරා පද්ධතියක් සවිකරමින් තිබෙන බව විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක මහින්ද අමරවීර මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී ඊයේ (20) පැවසීය. මන්ත්‍රීවරුන්ගේ කතාබහ පටිගත කිරීම සඳහා මෙම කැමරා
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News