රෝහල්ගතවූ ජයලත් මනෝරත්න වෙනුවෙන් පින්කම්

Tuesday, August 20, 2019 0 Comments


ප්‍රවීණ නළු ජයලත් මනෝරත්න මේ වනවිට රෝගාතුරව රෝහල්ගතවී ප්‍රතිකාර ලබන්නේය.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News