මරණ දඩුවමට විරුද්ධවූ පෙත්සම් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ඉවත දමයි

Tuesday, August 20, 2019 0 Comments


මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවන්ට මරණ දණ්ඩනය ලබාදීම අහෝසි කරන ලෙස ඉල්ලා ලැබී තිබුණ පෙත්සම් 3 ප්‍රතික්ෂේප කළ බව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය අද දැනුම්  දී තිබේ.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News