මේක භයංකර තීන්දුවක් - හිටපු ජනපතිනි චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක

Monday, August 12, 2019 0 Comments

රට ගැන සිතා හොරුන්ට මිනීමරුවන්ට කිසිවිට සහයෝගය ලබා නොදෙන බවත්, හදිසියේත් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ජනාධිපති වුවහොත් එය ඉතා භයංකාර තත්වයක් බවත් හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News