හෝටල් හිමිකරුගේ බිරියගේ සෙරෙප්පු පහරකෑ හෝටල් කළමනාකරු රෝහලේ

Friday, August 16, 2019 0 Comments

සංචාරක හෝටලයක පරිපාලන කළමනාකරුවකු හෝටලය හිමිකරුගේ බිරියගේ පහර කෑමට ලක්ව තුවාල ලබා කරාපිටිය රෝහලට ඇතුළත් කර ඇතැයි හබරාදුව පොලිසිය පවසයයි. තල්පේ ප්‍රදේශයේ පිහිටි මෙම සංචාරක හෝටලයේ
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News