රථවාහන ධාවනයේදී බ්ලූටූත් දුරකථන ඇමතුම් තහනම් කිරීමට බ්‍රිතාන්‍යය සූදානම් වේ

Wednesday, August 14, 2019 0 Comments


රිය පැදවීමේදී හැන්ඩ්ස් ෆ්‍රී හා බ්ලූටූත් භාවිතයෙන් ජංගම දුරකථන උපාංග භාවිතා කිරීම වරදක් ලෙස නම් කිරීමට බ්‍රිතන්‍ය රජය මේ දිනවල කටයුතු සූදානම් කරමින් පවතී.
මේ සඳහා එරට පාලක පක්ෂයේ  මන්ත්‍රීවරුන්ගේ කණ්ඩායමක් මේ දිනවල
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News