ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ නියෝග අනුව ඇල්පිටිය ප්‍රා. සභා ඡන්දය ඔක්තෝබරයේ

Saturday, August 31, 2019 0 Comments

ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභාවට සභිකයින් තෝරා ගැනීම සඳහා ඡන්ද විමසීම වහාම පවත්වන ලෙස ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ඊයේ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට නියෝග කර තිබේ.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News