ජනපතිවරණයේදී සමාජ ජාල වල අසත්‍ය-මඩ වැපිරුවොත් වැඩ වරදියි -මැකො

Tuesday, August 13, 2019 0 Comments

ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයේදී ප්‍රතිවාදීන්ට  මඩ ප්‍රහාර ගසන සහ අසත්‍ය කරුණු හුවා දක්වමින් චරිත ඝාතනය කරන පුද්ගලයින්ට එරෙහිව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සඳහන් කරයි.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News