ජාතික ආරක්ෂාව හෑල්ලුකරන වාචාල කතා නිසා පෙරහරට සෙනඟ අඩු වුණා - ජනපති

Friday, August 16, 2019 0 Comments

රටේ ජාතික ආරක්ෂාවට හැල්ලුවට ලක්කරන අන්දමේ වාචාල කතා කියන ආණ්ඩුවේම අමාත්‍යවරුන් සහ පාර්ලිමේත්තු මන්ත්‍රීවරුන් පාර්ලිමේන්තුව තුළත් ඉන් පිටතදීත් කරන කතා හා ඉදිරිපත් කරන විවේචන නිසාම මෙවර මහනුවර ඓතිහාසික ඇසළ මහා පෙරහර නැරඹීමට මහනුවරට පැමිණි ජනතාවගේ අඩුවක් වූ බව
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News