ඇමරිකානු පුරවැසිකම අත්හැරිය අයගේ අගොස්තු වාර්තාව පිටවේ - ගෝඨාභයගේ නම නැත

Thursday, August 15, 2019 0 Commentsඇමරිකානු පුරවැසිභාවය අහිමි වූ හෝ අවලංගු කළ පුද්ගලයින් පිළිබඳ එක්සත් ජනපද රජයේ නවතම නිවේදනයේ  ජනාධිපති අපේක්ෂක ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ නම අඩංගු නොවන බව අද (15) ඩේලි නිව්ස්
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News