හතුරුසිංහ බෑ කියද්දී පුහුණු තනතුර ජෙරම්ට

Tuesday, August 06, 2019 0 Comments

ශ්‍රී ලංකා පිල හා සංචාරක නවසීලන්ත පිල අතර පැවැත්වෙන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන්
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News