ක්‍රීඩාවෙන් ඈත්ව සිටි ටයිගර් වුඩ්ස් නැවතත් ගොල්ෆ් පිටියට

Thursday, August 29, 2019 0 Comments


දණහිසේ ආබාධයක් හේතුවෙන් මඳ කලක් ක්‍රීඩාවෙන් විවේකගෙන සිටි ඇමෙරිකානු ගොල්ෆ් ශුර ටයිගර් වුඩ්ස් එළඹෙන ඔක්තෝබරයේදී නැවතත් ගොල්ෆ් පිටියට පැමිණිමට තීරණය කර තිබේ. වුඩ්ස්ගේ දණහිසේ
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News