අපිටයි හාමුදුරුවන්ටයි පිරිසක් තර්ජන කළා - ඉරාජ් වීරරත්නගෙන් පැමිණිල්ලක්

Thursday, August 29, 2019 0 Comments

මුහුදු මහා විහාරයේ විහාරාධිපති හිමියන්ට තර්ජනය කිරීමේ සිද්ධියක් සම්බන්ධව යුටියුබ් තරුවක් වන ඉරාජ් වීරරත්න පොලිස්පතිතුමන්ට පැමිණිලි කර තිබේ. ඒ පැමිණිල්ලේ පිටපතක් ඔහු සිය අන්තර්ජාල අනුගාමිකයින් අතර බෙදා තිබුනේ පහත පරිදිය.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News