පොරවකින් පහරදී බිරිඳ ඝාතනය කර සැමියා අසල ගසක එල්ලී ගෙල වැලලාගෙන දිවි නසාගනී

Friday, August 16, 2019 0 Comments

 සිය බිරිඳට පොරවකින් කොටා ඝාතනය කළ පුද්ගලයකු ආණමඩුව රඹාවැව තම්මැන්නා වැව අසල ගසක එල්ලී සිය ගෙල වැලලාගෙන මියගොස්‌ තිබේ.

  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News