ගුවන්තොටුපොළ අවට අහසේ සරුංගල් යැවීම දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදක්

Wednesday, August 14, 2019 0 Comments

මෙරට ජාත්‍යන්තර සහ අභ්‍යන්තර ගුවන්තොටුපොළ අවට ඉහළ අහසේ කිලෝමීටර් 5 ඇතුළත සරුංගල් යැවීම නීති විරෝධී සහ දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදක් බව කටුනායක ගුවන්තොටුපොළ කළමනාකරු එච්.එස්. හෙට්ටිආරච්චි මහතා පවසයි.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News