ගාල්ලේ මුහුදු රළ ගොඩබිමට - වාහන ධාවනයට බාධා

Thursday, August 22, 2019 0 Comments


ගාල්ල සමුද්‍ර මාවතේ මුහුදු රළ ගොඩබිම දක්වා පැමිණීම හේතුවෙන් අද (22) උදෑසන වාහන ගමනාගමනයට බාධා ඇතිවිය.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News