කවුද මේ දුලක්ෂි චමෝදරී ?

Thursday, August 22, 2019 0 Comments

https://www.gossiplankanews.com/2019/08/dulakshi-chamodari-who-is-she.html
යස 21 ක්වූ නව යෞවනියක රළු ආකාරයට හැසිරෙමින් පොලිසිය ඉදිරියේ යකා නැටූ හැටි වීඩියෝවක් මේ දිනවල ප්‍රසිද්ධියට පත්ව ඇත. ඇය  වර්ණකුලසූරිය දුලක්ෂි චමෝදරී ප්‍රනාන්දු නමැති ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීවරියකි. ඇය ප්‍රාදේශීය සභාවක පරිපාලනය සඳහා තෝරාගෙන තිබෙන නිලධාරිනියක ලෙස කිසිදු වගකීමක් අත්දැකීමක් ඇති බවක්
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News