නවාතැනින් යන්න කී විට ඩිපොසිට් එක ඉල්ලූ සරසවි සිසුවිය පහරකා රෝහලේ

Friday, August 16, 2019 0 Comments

පහරදීම නිසා ශිෂ්‍යාවක අසාධ්‍ය තත්ත්වයෙන් බදුල්ල මහ රෝහලට ඇතුළත් කර තිබීමේ සිද්ධියක් ගැන බදුල්ල පොලිසිය සිදු කළ විමර්ශනයකදී නවාතැන් ස්ථානයක පෙරතැන්පතුව (ඩිපොසිට්) යළි ඉල්ලීම නිසා අසාධාරණ ලෙස එම හිමිකරු විසින් සිදුවියට පහරදී ඇති බව හෙළිව තිබේ.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News