පෙරහරට ගිය 'ටිකිරි' ඇතින්න බිම පෙරළි සිටියේ වයසටලු

Friday, August 16, 2019 0 Comments


මහනුවර ඓතිහාසික දළදා පෙරහරේ විෂ්ණු දේවාල පෙරහරට සහභාගී වූ ටිකීරි ඇතින්න දේවාල භූමියේ ගාල්කර සිටිය දී පෙරේදා  (14) උදෑසන බිම පෙරළි සිටිමට හේතුව වයස්ගත තත්ත්වය බවත් මේ වන විට
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News