වාහනයේ දෝෂය ඉංග්‍රීසියෙන් විසඳා ගැනීමට ආ අයකුට පොලිසියෙන් දඩ කොළයක්

Tuesday, August 20, 2019 0 Comments

අරණායක - මාවනැල්ල ප්‍රධාන මාර්ගයේ මාවතගොඩ පරණ පොලිසිය අසල රථවාහන රාජකාරියේ සිටි පොලිස් නිලධාරින් දෙදෙනෙකි. ගමනක් ගොස් ආපසු එමින් සිටි අප මාධ්‍යවේදියා තමන් දන්නා හඳුනන පොලිස් නිලධාරීන් හමුවී කතා බස් කරන අතර වාරයේ අරණායක සිට මාවනැල්ල දෙසට මහත් ඝෝෂාකාරී
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News