අගමැති කතරගමට එද්දී හෙලිකොප්ටරය නිසා ගස් ගැලවී පිරිසකට තුවාල

Monday, August 05, 2019 0 Comments

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා කතරගම උත්සවයකට පැමිණි හෙලිකොප්ටරය නැවත පිටත්ව යාමේදී යානයේ සුළං පහරට මැණික් ගඟ ඉවුරේ ගසක අත්තක් කඩා වැටී මැණික් ගඟේ දිය නාමින් සිටි පිරිමියකු සහ
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News