තෙල් මිල දරන්න බෑ කියා ත්‍රීරෝද රථවලින් මීටරය ඉවත් කරන්න තීරණයක්

Friday, August 16, 2019 0 Comments

මෙවර පෙට්‍රල් මිල වැඩිකිරීමත් සමග මගී ප්‍රවාහන ත්‍රිරෝද රථවලින් මිටරය ඉවත් කිරිමට ලංකා ස්වයං රැකියා වෘත්තිකයන්ගේ ජාතික ත්‍රිරෝද රථ සම්මේලනය තීරණය කර ඇතැයි එම ත්‍රිරෝද රථ සම්මේලනයේ සභාපති
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News