රාජිණී ජාලියගොඩ මෙහෙණි සස්නට

Friday, August 16, 2019 0 Comments


ගුවන් විදුලි නිවේදිකාවක ලෙස කලක් ජනප්‍රිය නමක් දිනා සිටි රාජිණී ජාලියගොඩ පසුගියදා මෙහෙණියක ලෙස බුදු සසුනට එක්වූ බව ඇගේ යෙහෙළියක වන රසාදරී පීරිස් (මුණසිංහ) දන්වා තිබේ. රාසාදරී ඇය ගැන
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News