විල්පත්තු වනෝද්‍යානයේ වන සතුන්ටත් නියඟයෙන් දැඩි බලපෑම්

Monday, August 12, 2019 0 Comments

අධික නියඟය නිසා විල්පත්තුව වනෝද්‍යානයේ සිටින වන සතුන්ටද පානීය ජල හිඟයක්
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News