සජිත් අගමැති ලෙස දිවුරනවා කරු ඉල්ලා අස්වෙනවා කියන කටකතාව

Monday, August 26, 2019 0 Comments

පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරය නොමැතිව නව අගමැතිවරයෙකු ලෙස සජිත් ප්‍රේමදාස දිව්රුම් දෙන්න යන බවත්
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News