මාධ්‍යවේදී කීත් නොයාර් පැහැරගැනීමේ සිද්ධියට යුද හමුදා බුද්ධි නිලධාරී සුමිත් කුමාර අත්අඩංගුවට

Friday, August 23, 2019 0 Comments


යුද හමුදා බුද්ධි අංශ නිලධාරී චාමික සුමිත් කුමාර අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත. මාධ්‍යවේදී කීත් නොයාර් පැහැරගැනීමේ සිද්ධියට අදාළව නීතිපති උපදෙස් මත මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු කර ඇත.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News