රටපුරා කඩ කැඩූ තලාවේ නත්තල් සීයා අල්ලයි

Thursday, August 15, 2019 0 Comments

දිවයිනේ ලියාපදිංචි අපරාධකරුවකු (IRC) ලෙස නම් දරා සිටින "නත්තල් සීයා' යන අන්වර්ථ නාමයෙන් හැඳින්වෙන පුද්ගලයකු නීතියේ රැහැනට හසුකර ගැනීමට ගල්ගමුව පොලිසිය ඉකුත්දා සමත් වී තිබේ.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News