තම රියේ ගැටුණු පුද්ගලයා රෝහලට ගෙන යනවැයි පවසා කැලෑවකට දමලා

Tuesday, August 13, 2019 0 Comments

කොළඹ - හලාවත ප්‍රධාන මාර්ගයේ ලංසිගම ප්‍රදේශයේදී වෑන් රථයක ගැටුණු පාපැදිකරුවෙකු රෝහල්ගත කිරීමට ගෙනයන  මුවාවෙන් රැගෙන ගොස් කැළෑවක දමා ගිය අනතුරට පත් වෑන් රථයේ රියදුරු වයික්කාල
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News