අම්පාරේ පැරෂුට් පුහුණුවක් අතර සෙබළෙකු මියයයි

Tuesday, August 20, 2019 0 Comments


අම්පාර උහන හමුදා කදවුරේ පැරෂුට් පුහුණුවක නිරතව සිටි යුද හමුදා විශේෂ බලකායේ සෙබලෙකු හදිසියේ
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News