ගෝඨා කියන්නේ රාජපක්ෂ කඳවුරේ දුර්වලම පුද්ගලයායි- විජිත හේරත්

Tuesday, August 13, 2019 0 Comments

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ නම් කළ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා රාජපක්ෂ කඳවුරෙන් ඉදිරිපත් කළ ඉතාමත් දුර්වලම පුද්ගලයෙකු බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සඳහන් කරයි. ජනාධිපති අපේක්ෂකයාට මූල්‍ය විනයක් නොමැති බවත්, මීට අමතරව පරිපාලන විනයද නොමැති බවත්, මේ අනුව රාජපක්ෂ කඳවුරෙන් මෙතෙක්
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News