ගෝඨා ජනපතිවීම මිස්වුණොත් රට වැටෙන තැන හොයාගන්නත් බෑ - අප්සාරි තිලකරත්න

Thursday, August 29, 2019 0 Comments


එදා කොටි සංවිධානය මේ රටේ විවිධ තැන්වල විවිධ ආකාරයේ විනාශයන් කරන්නට මාන බලාගෙන සිටි නිසා විදේශ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමක්වත් ලංකාවට එන්නට බිය වූ බව
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News