මුහුදු සිංහයෙකු හම්ප්බැක් තල්මසෙකු විසින් ගිල දමන විරල ඡායාරූප

Saturday, August 10, 2019 0 Comments

මුහුදු සිංහයෙකු හම්ප්බැක් තල්මසෙකු විසින් ගිල දමනු ලැබීමට උත්සාහ කිරීම පිළිබඳ ඇදහිය නොහැකි ඡායාරූප පෙළක් පසුගියදා බටහිර සමාජ මාධ්‍ය තුළ ආන්දෝලනයක් ඇති කළේය.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News