වත්කම් වාර්තා නොදුන්නොත් දේශපාලනඥයන් සහ රජයේ නිලධාරී පඩිය නෑ

Thursday, August 15, 2019 0 Comments

වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් කිරීම ප්‍රමාද කරන දේශපාලනඥයන් සහ රජයේ නිලධාරීන්ගෙන් ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට  දඩ මුදලක් අයකර ගැනීමට අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව සූදානම්
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News