සජින් වාස් ගුණවර්ධන පොහොට්ටුවේ පතුරු අරින්න ලෑස්තිලු

Saturday, August 31, 2019 0 Comments


මහින්ද රාජපක්ෂ සමයේ සිදුවූ විවිධ අක්‍රමිකතා රැසකට සම්බන්ධ බවට නම් කෙරුන ඒ නිසාම අවස්ථා
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News