ඇමති රන්ජන් කැලණිය විහාරාධිපති හිමියන් ගැන කී කරුණු අගමැති ප්‍රතික්ෂේප කරයි

Thursday, August 01, 2019 0 Comments


රාජ්‍ය අමාත්‍ය රන්ජන් රාමනායක මහතා විසින් කැලණිය රජමහ විහාරාධිපති ස්වාමීන් වහන්සේ පිළිබඳ සමාජ
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News