අතුරුදහන් දියණිය ගැන මව සොයයි

Thursday, August 22, 2019 0 Comments

නිවෙස් සිටියදී සිය දියණිය අබිරහස් ලෙස අතුරුදන්වීම පිළිබඳ මිනුවන්ගොඩ පොලීසියට පැමිණිල්ලක් කර දින 8ක් ගත වී ඇති නමුත් කිසිදු පොලිස් නිලධාරියෙක් සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන්  පරික්ෂණ කිරීමට නිවසට නොපැමිණීම නිසා අසරණ වූ මවක තම දියණිය සොයාගැනීමේ අරමුණින් දියණියගේ රුව සහිත
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News