ජ’පුර රෝහලේ ඇඳ රෝද තොගයක් රෝහලේ සේවකයෙක් හරහා යකඩ බඩු කඩේට

Tuesday, August 27, 2019 0 Comments


ජයවර්ධනපුර රෝහලේ ගබඩාවක ගබඩා කර තිබූ රෝගීන් භාවිත කරන නිදන ඇඳන්වලින් ඉවත් කරන ලද රෝදඅනූඑකක් (91) සොරාගෙන යකඩ බඩු කඩයකට විකුණූ බව කියන රෝහල් සේවකයකු මිරිහාන පොලිසිය මඟින්
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News