අතුල පැත්ත පළාතෙ ආවෙ නෑ ඒත් හර්ෂගෙන් දෙවෙනි බබා ළඟදි ලැබෙනවා - අමායා

Thursday, August 22, 2019 0 Comments

https://www.gossiplankanews.com/2019/08/athula-amaya-harsha.html#more
මීට වසර හත අටකට පෙර අමායා හා අතුල අධිකාරි අතර විවාහය සිදුවූයේ අතුල - සමිතා විවාහය තුළ වාර්තාවූ බාහිර මැදිහත්වීම් ගැන ආරංචි වලින් අනතුරුවය. පසුව අමායා අතුලට දාව දියණියක ලද අතර ඇයට දැන් වයස 7 කි. කෙසේ වෙතත් අමායා- අතුල විවාහයද ප්‍රශ්නකාරී වූ බවත් ඔහු නිවසට පැමිණෙන්නේ නැතිව සංගීත වැඩ කරමින් ස්ටුඩීයෝ වල නතරවී කලකිරුණු අමුතු ජීවිතයක් ගත කරන්නෙකු බවත්
  Read More>>