පෙට්‍රල් 92 මිල 2 කින් 95 මිල 4 කින් සුපිරි ඩීසල් 3 කින් ඉහළට

Tuesday, August 13, 2019 0 Comments


ඉන්ධන මිල සඳහා වන මිල සූත්‍රය අනුව අද (13) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ඉන්ධන මිල සංශෝධනය කිරීමට
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News