හකීම්ගේ සම්බන්ධීකාරකයින් 85කට වෝටර් බෝඩ් එකෙන් කෝටි 16ක්

Friday, August 23, 2019 0 Comments

අමාත්‍ය රාවුෆ් හකීම් මහතා යටතේ පවතින ජාතික ජල සම්පත් හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ සේවකයන් 85 දෙනකු අමාත්‍ය සම්බන්ධීකාරකවරුන් ලෙස පත්කර ඔවුන්ට වැටුප් වශයෙන් රුපියල් කෝටි 16කට වැඩි
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News