කොල්ලුපිටිය හෝටලයක ගණිකා සේවයේ යෙදුණු පිලිපීන පිරිමි 7ක් හසුවෙලා

Monday, August 26, 2019 0 Comments

https://www.gossiplankanews.com/2019/08/7-male-pros-kollupitiya-nabbed.html#more
කාන්තාවන් ලෙස පෙනීසිටිමින් ගණිකාවන් ලෙස කටයුතු කළ පිලිපීන ජාතික පිරිමින් 7ක් හා රුසියානු ජාතික කාන්තාවක් කොල්ලුපිටිය හෝටලයක රැඳී සිටියදී ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ නිරීක්ෂණ
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News