5 ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රශ්න පත්‍රය සිලබස් එකින් පිට ආ කතා බොරු - විභාග කොමාරිස්

Friday, August 16, 2019 0 Comments


5 වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය මෙරට පවතින දෙමාපියන්ගේ තරගකාරීම විභාගය ලෙස හඳුනා ගැනීමේ හැකියාව පවතී.ඒ අන් කිසිවක් නිසා නොව තම දරුවා ඉහළ පෙළේ පාසලකට ඇතුළත් කර ගැනීම සඳහාය.ඒ අනුව එවැනි තරගකාරී මට්ටමක පවතින මෙම ශිෂ්‍යත්ව විභාගය පසුගියදා නිමාවට පත්විය.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News