බෝරා මුස්ලිම් 25000ක් ලබන සතියේ ශ්‍රී ලංකාවට

Friday, August 23, 2019 0 Comments


ලොව රාජ්‍යයන් 40කට අධික සංඛ්‍යාවක සිටින බෝරා මුස්ලිම් ජාතිකයන් 25,000කට ආසන්න පිරිසක් ලබන සතියේදී මෙරටට පැමිණීමට නියමිතව තිබේ. ජාතන්තර දවුදී බෝරා සමාජය (International Dawoodi Bohra Community) මගින් සංවිධානය කරනු ලබන
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News